" ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พสกนิกร ชาวตำบลสำโรงพลัน  "

 
ติดต่อเรา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงพลัน  

ถนนโชคชัย  เดชอุดม    อำเภอไพรบึง  

จังหวัดศรีสะเกษ 333180
สายด่วน อบต. โทรศัพท์  / โทรสาร  08-6468-1358

www.srp.go.th 

 

email-   srp_2554@hotmail.com

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงพลัน

 

  ต่อ 11

 

 

 

    นายกฯ               

 

  ต่อ 12

 

 

 

    รองนายก

 

 

 

 

 

   ปลัด อบต.

 

  ต่อ 13

 

 

 

   สำนักปลัด

 

  ต่อ 15

 

 

 

   ส่วนการคลัง

 

  ต่อ  14

 

 

 

    ส่วนโยธา

 

  ต่อ  18

 

 

 

   ส่วนการศึกษา

 

  ต่อ 16

 

 

 

   สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

  ต่อ  17

 

 

 

 

ชื่อ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงพลัน
infographics
facebook เทศบาลตำบลสำโรงพลัน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คสช
aec
คสช
http://www.mcot.net/
www.ch7.com
http://sisaket.go.th
www.thaitv3.com
www.tv5.co.th/
www.thairath.co.th/
www.dailynews.co.th/
www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx‎
http://www.eppo.go.th/admin/cab/index.html
http://www.roiet.go.th/paratdumri.html
www.1111.go.th/
www.nmt.or.th/Pages/
www.ocsc.go.th/
www.tessaban.com/
www.cgd.go.th/
ศูนย์กลางภาครัฐ
ราชการ
ราชการ
ราชการ
บทความ
ราชการ
ราชการ
กรม
สัน